Naša misia

Profesionálne účtovníctvo, IT a ďalšie špecializované služby založené na skúsenostiach, know-how a tradícii skupiny Chemosvit.

Účtovníctvo a poradenstvo

 • Kompletné spracovanie účtovníctva

 • Poradenstvo v oblasti účtovníctva

 • Mzda a personalistika

 • Daňové poradenstvo

IT služby

 • Komunikačná infraštruktúra
 • Správa technickej infraštruktúry
 • Systém pre správu dokumentov (DMS)
 • Vnútropodnikové informačné portály
 • Podpora procesov spoločnosti
 • Vývoj aplikácií podľa požiadaviek zákazníka

Facility management

 • Realizácia investičných akcií, prípadne modernizácií, rekonštrukcií
 • Komplexné riešenie od prípravy podkladov pre zadanie až po kolaudáciu a uvedenie investičnej akcie do prevádzky

 • Starostlivosť o majetok, to znamená udržiavanie a opravy nehnuteľného majetku

Služby BOZP

 • Výchova a vzdelávanie zamestnancov
 • Pracovné úrazy
 • Odborné posúdenie
 • Kontrolná činnosť
 • Dokumentácia
 • Služby špecialistu požiarnej ochrany
 • Bezpečnostné značenie
 • Poradenstvo

Enviromentálny outsourcing

 • Odpadové hospodárstvo
 • Vodné hospodárstvo
 • Ovzdušie
 • Environmentálny audit
 • Dokumentácia k územným a stavebným povoleniam
 • Integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného prostredia
 • Odbery vzoriek odpadovej a pitnej vody
 • Systémy environmentálneho manažérstva ISO 14 001: 2015

Laboratórium

 • Centrálne laboratórium
 • Bohaté prístrojové vybavenie

Sme súčasťou Chemosvit rodiny

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT SLUŽBY, s. r. o.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovenská Republika

tel.: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 52 395 481
DIČ: 2121011508
IČ DPH: SK7020000273