IT služby

^

Komunikačná infraštruktúra

 • Internetové pripojenie
 • Manažment počítačových sietí
 • Hlasové služby
^

Správa technickej infraštruktúry

 • Operačné systémy, Windows, Linux, AIX
 • Virtualizácia serverov, VMware
 • Správa používateľov, Microsoft Active Directory
 • Správa koncových staníc, Microsoft System Center Configuration Manager
 • Správa serverov a aplikačných služieb, Zabbix, Grafana
 • Analýza a vizualizácia dát z rôznych dátových zdrojov, Elasticsearch, Kibana
^

Dokument manažment systémy (DMS)

 • Systémy na správu elektronických dokumentov, napríklad ISO dokumentácia, technologická dokumentácia
 • Podpora riadenia dokumentov pomocou workflow, fulltextové vyhľadávanie
^

Podpora procesov spoločnosti

 • Podpora vybraných riadiacich a operačných procesov pomocou produktu Jira
 • Príkladom podpory riadiacich procesov je: Organizácia zasadnutia predstavenstva akciovej spoločnosti, Manažment úloh, Manažment projektov
 • Príkladom podpory operačných procesov je: Obeh faktúr, Reklamačné konanie, Servisné centrum (interné alebo externé), Schvaľovanie nákupu a iné
^

Vývoj aplikácií podľa požiadaviek zákazníka

 • Vývoj databázovo orientovaných Java a Android aplikácií pomocou nástrojov a frameworkov UML, ULC, Spring, Hibernate, Vaadin
 • Generovanie java kódu aplikácie na základe UML modelu
^

Vnútropodnikové informačné portály

 • Centrálny informačný bod spoločnosti, poskytujúci aktuálne informácie z rôznych oblastí 
 • Tvorba informačného obsahu online cez napr. message board, wiki atď.
 • Zvýšenie informačnej univerzálnosti integráciou s DMS systémom
 • Využívanie Open Source produktov (Liferay, XWiki, Alfresco)
^

Mobilné odberové miesto - testovanie na COVID-19

 • Cloudový softvér  
 • Predregistrácia na webovej stránke
 • Registrácia s možným importom databáz – napr.: zamestnanci firmy 
 • Zápis výsledku testu
 • Tlač certifikátov – originál predtlačené alebo podľa metodického pokynu MZSR
 • Generovanie a tlač výstupných zostáv podľa požiadaviek

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT SLUŽBY, s. r. o.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovenská Republika

tel.: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 52 395 481
DIČ: 2121011508
IČ DPH: SK7020000273