Laboratórium

^

Centrálne laboratórium zabezpečuje:

 • Analýzy vstupných surovín (hustota, tavný index, obsah popola, viskozita farieb, migrácie v dovozových fóliách a pod. )
 • Meranie fyzikálno-mechanických parametrov fólií: (hrúbka, pevnosť zvaru, koeficient trenia, súdržnosť vrstiev, nános cold sealu, odolnosť voči ďalšiemu trhaniu, adhézia farby, funkčnosť antifógu a pod.)
 • Monitorovanie kontrolných bodov HACCP (analýzy zvyškových rozpúšťadiel, migrácií, senzorické hodnotenie obalových fólií, analýzy primárnych aromatických amínov)
 • Fyzikálno-chemický rozbor odpadových a splaškových vôd
 • Meranie organických rozpúšťadiel v pracovnom ovzduší v potlačových strediskách
 • Špeciálne analýzy – rozbory rôznych vzoriek s využitím špeciálnych analytických metód: FTIR, DSC, GC, GC- MS, UV-VIS, HPLC, (riedidlový systém farieb, chromatografická čistota liehu, obsah denaturovadla, a pod.)
 • Analýzy pre oddelenie vývoja a technologických inovácií a pre riešenie technologických a výrobných problémov
^

Prístrojové vybavenie:

 • FTIR – spektrofotometer v oblasti infračerveného spektra
 • DSC – diferenčný termický analyzátor
 • GC a GC- MS – plynový chromatograf
 • UV-VIS – optický prístroj v oblasti ultrafialového a viditeľného spektra
 • HPLC – kvapalinový chromatograf

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKT

CHEMOSVIT SLUŽBY, s. r. o.

Štúrova 101
059 21 Svit
Slovenská Republika

tel.: +421 52 715 1111-2
fax: +421 52 715 2740

e-mail: info@chemosvit.sk

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel: Sa, vložka č. 136/P

IČO: 52 395 481
DIČ: 2121011508
IČ DPH: SK7020000273